Hvad forventer vi?

Som frivillig bliver du matchet med en person, som du deler fritidsinteresse med. Din opgave bliver at støtte op om denne persons muligheder for at indgå i fritidslivet, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Vi starter med en uformel snak

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig LeveVen, inviterer vi dig til en indledende snak. Her kan vi lære dig lidt bedre at kende, og du kan spørge frit, så du kan tage stilling til, om det at være frivillig LeveVen er noget for dig.

Matchet

Hvis du efter den indledende snak har lyst til at være med i LeveVen, bliver du matchet med en person, som deler din fritidsinteresse. Hvis du allerede dyrker din interesse, kan du eventuelt introducere personen for den forening, som du er tilknyttet. Hvis du går med et ønske om at begynde til noget nyt, kan du starte op et nyt sted sammen med vedkommende.

Første gang I to mødes, vil vores koordinator også deltage. Det er den bedste måde for os at sikre, at jeres følgeskab får en god start, og at alle er indforstået med LeveVens rammer. I aftaler selv hvilken fritidsaktivitet, I vil gå til, i hvilken forening og hvor tit. Det vil ofte være en enkelt gang om ugen, men det kan afhænge af den fritidsaktivitet, I skal følges til. Et følgeskab varer som udgangspunkt seks måneder. Vi ser seks måneder som en realistisk tidsramme i forhold til, at personen, som har en LeveVen, kan nå at blive tryg og glad for at komme i foreningen, og forhåbentligt får mod på at komme der på egen hånd. Hvis I begge to har lyst til at fortsætte følgeskabet efter de seks måneder, så er dette selvfølgelig også helt i orden. Så trækker koordinatorerne sig blot tilbage, og I fortsætter på egen hånd.

Introduktionsaften og løbende sparring

For at støtte bedst muligt op om din rolle i følgeskabet, inviterer vi dig til en introduktionsaften, hvor du bliver klædt på til dit frivillige arbejde som LeveVen. Du inviteres også løbende til sparringsaftener, hvor du sammen med de andre frivillige LeveVenner og en frivillig supervisor kan reflektere over dine oplevelser som LeveVen. Derudover er der mulighed for at deltage i et netværk med de andre frivillige LeveVenner. Du vil kunne tale med den lokale LeveVen-koordinator om at få refunderet visse udgifter i forbindelse med fritidsaktiviteten, f.eks. til kontingent. Dette vil altid ske efter aftale, bagudrettet og efter fremvisning af kvittering.

Som frivillig LeveVen kommer du til at gøre en stor forskel i et andet menneskes liv ved at gøre vejen til nye netværk og oplevelser lettere. Du kommer til at bygge bro mellem dem og deres fritidsinteresse. Målet er, at de hen ad vejen får mod på at fortsætte på egen hånd, i samme forening eller et nyt sted.

Overordnet ser et forløb som frivillig LeveVen således ud:

 

1. KOM I GANG Du opretter en profil her på siden eller kontakter LeveVens koordinatorer. (Du kan finde link til kontaktinformationer længere nede på siden)
2. INDLEDENDE MØDE En koordinator vil herefter aftale et indledende møde med dig, hvor du kan høre mere om LeveVen, og vi kan lære dig lidt at kende, så vi kan lave et godt match med en person, der søger en LeveVen. Din profil kan godkendes efter denne samtale.
3. INTRODUKTION FOR NYE FRIVILLIGE Vi sørger for, at du bliver klædt godt på til opgaven som frivillig LeveVen. Om det er via et mini-kursus eller en samtale kan variere lokalt og er afhængigt af, hvor mange nye LeveVenner, der er på det tidspunkt, du starter.
4. MATCHNING Med din profil på portalen kan du se de personer, som søger en LeveVen. De kan også se din profil, og du har nu mulighed for at foreslå en af dem at mødes, ligesom de har mulighed for at foreslå dig at mødes. Hvis begge svarer ja tak til at mødes, vil I blive kontaktet af en koordinator, som aftaler et Hilsemøde med jer.
5. HILSEMØDE Til Hilsemødet får I to, sammen med koordinatoren, lejlighed til at møde hinanden og snakke om jeres aktivitetsønsker og forventninger til følgeskabet.
6. FØLGESKAB Hvis I begge to har lyst til at følges, aftaler I tid og sted, hvor I mødes, og så er I i gang. Vi støtter op om jer undervejs, bl.a. med sparring fra koordinatorerne og med de andre frivillige LeveVenner. Du er altid velkommen til at ringe til koordinatorerne, hvis du får brug for det.
7. EVALUERING Efter seks måneder vil vi sammen evaluere på forløbet og snakke om, hvordan det er gået, om der er noget, vi i LeveVenner kan gøre bedre fremadrettet osv.
8. AFSLUTNING OG VIDERE FORLØB Herefter er dit forløb officielt afsluttet med den person, du har været matchet med. Forhåbentlig har vi i fællesskab nået målet om, at personen har fået mod på og lyst til at fortsætte med at dyrke sin interesse i den forening/klub/fællesskab, som I er kommet ind i. Hvis du har lyst til at blive LeveVen for en ny person, vil vi meget gerne snakke med dig om dette. Hvis du er interesseret i at prøve et andet frivilligt arbejde, er du altid velkommen til at trække på Projekt LeveVenners  viden om dette.